До відома роботодавця

Повноваження відділу праці та соціальних зв’язків
управління праці та соціального захисту населення

ЗАКОН УКРАЇНИ Про місцеве самоврядування в Україні

Останні зміни: № 1774- VIII від 06. 12.2016}

Стаття 17. Відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад

Відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, будуються на засадах їх підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності органам місцевого самоврядування.

Органи місцевого самоврядування при здійсненні повноважень у сфері контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення можуть проводити перевірки на підприємствах, в установах та організаціях, що перебувають у комунальній власності відповідної територіальної громади.

Стаття 18. Відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, що не перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад

 1. Відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, що не перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, будуються на договірній і податковій основі та на засадах підконтрольності у межах повноважень, наданих органам місцевого самоврядування законом.
 2. З питань, віднесених до відання органів місцевого самоврядування, на їх вимогу підприємства, установи та організації, що не перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, надають відповідну інформацію.
 3. Органи місцевого самоврядування з питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади можуть виступати з ініціативою щодо перевірок, організовувати їх проведення, а при здійсненні повноважень у сфері контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення проводити перевірки на підприємствах, в установах та організаціях, що не перебувають у комунальній власності, а також фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників.

Стаття 34. Повноваження у сфері соціального захисту населення

 • здійснення контролю за охороною праці, забезпеченням соціального захисту працівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, у тому числі зайнятих на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, за якістю проведення атестації робочих місць щодо їх відповідності нормативно-правовим актам про охорону праці, за наданням працівникам відповідно до законодавства пільг та компенсацій за роботу в шкідливих умовах:
 • участь у соціальному діалозі, веденні колективних переговорів, укладенні територіальних угод, здійсненні контролю за їх виконанням, вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) щодо підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території: повідомна реєстрація в установленому порядку колективних договорів і територіальних угод

Частина 3 ст. 34

До відання виконавчих органів міських рад міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад, крім повноважень, визначених пунктом “б” частини першої цієї статті, належать:

 • здійснення на відповідних територіях контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення у порядку, встановленому законодавством:
 • накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення у порядку, встановленому законодавством.

З 1 січня 2021 року зміниться розмір фінансових санкцій за порушення трудового законодавства

Згідно з ухваленим Законом «Про Державний бюджет України на 2021 рік» мінімальна заробітна плата у 2021 році становитиме з 01.01.2021 р. у місячному розмірі – 6000 грн. та у погодинному розмірі – 36,11 грн.

Трудові відносини роботодавця із працівником розпочинаються із укладання трудового договору, який оформляється наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу.

Повідомлення про прийняття працівника на роботу подається власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (особою) чи фізичною особою до територіальних органів Державної фіскальної служби за місцем обліку їх як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за формою згідно з додатком до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором одним із таких способів.

– засобами електронного зв’язку з використанням електронного цифрового підпису відповідальних осіб відповідно до вимог законодавства у сфері електронного документообігу та електронного підпису;

– на паперових носіях разом з копією в електронній формі;

– на паперових носіях, якщо трудові договори укладено не більше ніж із п’ятьма особами.

За порушення трудового законодавства юридичні та фізичні особи – підприємці, які використовують найману працю, несуть фінансову відповідальність у таких розмірах:

 1. 10 мінімальних зарплат, за кожного працівника, це 60000 грн. (якщо мінімальна зарплата 6000 грн.) за наступні порушення:

– фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору

– оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час

– виплату заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску;

До юросіб та ФОПів, які використовують найману працю та є платниками єдиного податку І-ІІІ груп, що вперше допустили порушення (не оформили трудові відносини) застосовують попередження. За повторне протягом двох років із дня виявлення порушення – 30 розмірів мінімальної зарплати за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення – 180000 грн (для всіх працівників).

 1. 2 мінімальні зарплати, за кожного працівника, це 12000 грн. (якщо мінімальна зарплата 6000 грн.) за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці (наприклад, за не оплату роботи в нічний час, роботу в вихідний або святковий день, понадурочну роботу та інші питання оплати праці);
 2. 3 мінімальні зарплати, – це 18000 грн. (якщо мінімальна зарплата 6000 грн.) за такі види порушень:

– порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі.

 1. 4 мінімальних зарплати, за кожного працівника, це 24000 грн.(якщо мінімальна зарплата 6000 грн.) за недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». До юросіб та ФОПів, які використовують найману працю та є платниками єдиного податку І-ІІІ груп, що вперше допустили порушення (не оформили трудові відносини) застосовують попередження.
 2. 1 мінімальна зарплата (6000 грн.) за порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених вище за повторне протягом року з дня виявлення порушення – 2 розміри мінімальної зарплати за кожне таке порушення.
 3. 16 розмірів мінімальної зарплати (96000 грн) за недопущення до проведення перевірки, перешкоджання в її проведенні з питань неоформлених працівників, неповної зайнятості та неповної сплати ЄСВ і податків.

Крім того, статею 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення України передбачено адміністративну відповідальність на роботодавця від 8500 грн до 17000 грн за фактичний допуск працівника без трудового договору.

Отже, фактичний допуск працівника до роботи без трудового договору (без наказу) може коштувати до 197000 грн (від 60000 – 180000 + 17000 грн) + виплата такому працівникові заробітної плати у розмірі не нижче середньої заробітної плати за відповідним видом економічної діяльності у регіоні у відповідному періоді.