Відділ праці та соціальних зв’язків

Основним завданням відділу праці та соціальних зв’язків є забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці, соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та осіб, які підлягають звільненню із Збройних Сил України та інших військових формувань.

Відділ очолює начальник – Дячук Іван Анатолійович, який одночасно є заступником начальника УПСЗН.

У відділі працює троє спеціалістів, а саме:

 • Головний спеціаліст з питань експертизи умов праці;
 • Головний спеціаліст з питань оплати, нормування та продуктивності праці;
 • Головний спеціаліст з питань використання трудових ресурсів, зайнятості та охорони праці.

Відділ праці та соціальних зв’язків відповідно до визначених повноважень виконує такі функції:

 • Організовує виконання Конституції і Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінсоцполітики та здійснює контроль за їх реалізацією.Бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку міста.
 • Розробляє проекти розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету та міської ради, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань трудового законодавства у сфері соціального захисту населення.
 • Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами управління інформаційні та аналітичні матеріали для подання міському голові.
 • Готує (бере участь у підготовці) протоколів засідань комісій і робочих груп у межах своїх повноважень.
 • Розглядає в установленому законодавством порядку та готує проект відповіді на звернення громадян.
 • Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.
 • Готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і іншу звітність з питань, що належать до компетенції відділу.
 • Здійснює моніторинг показників заробітної плати та своєчасності її виплати працівникам підприємств, установ, організацій всіх форм власності, а також фізичних осіб – підприємців.
 • Забезпечує соціальний захист працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці, вживає заходів щодо якісного проведення атестації робочих місць.
 • Бере участь у розробці міської програми зайнятості населення та спільно з іншими органами виконавчої влади забезпечує реалізацію державних та регіональних соціально-економічних програм, інших заходів щодо поліпшення ситуації на ринку праці.
 • Сприяє ефективному використанню трудових ресурсів, раціональній, продуктивній і вільно обраній зайнятості, підвищенню конкурентоспроможності робочої сили, продуктивності праці.
 • Бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів).
 • Здійснює моніторинг показників заробітної плати та своєчасності її виплати працівникам підприємств, установ, організацій всіх форм власності, а також фізичних осіб-підприємців;
 • Бере участь у розробці та реалізації місцевих програм, спрямованих на удосконалення системи управління охороною праці підприємств та запобігання нещасних випадків на виробництві.
 • Організовує семінари з підприємствами та організаціями з питань охорони праці , надання їм консультативної допомоги з цього питання.
 • Ведення організаційно-роз’яснювальної роботи з питань праці та соціально-трудових відносин серед населення, в трудових колективах, через засоби масової інформації.
 • Аналізує стан укладення колективних договорів на підприємствах, в установах та організаціях, надає сторонам переговорного процесу організаційно-методичну допомогу.
 • Бере участь у виконанні заходів державних програм соціальної і професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку зі Збройних Сил України та інших військових формувань та здійснює контроль за їх реалізацією.
 • Здійснює інші передбачені законом повноваження.

Також, відповідно до ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 №295 «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю»,у зв’язку з розширенням повноважень органів місцевого самоврядування, рішенням XXV сесії Шепетівської міської ради VII скликання №7 від 26.09.2017 року делегування функцій здійснення на території міста Шепетівки контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення, накладення штрафів за порушення законодавства з цих питань надано управлінню праці та соціального захисту населення Шепетівської міської ради.Наказом №29 від 12.10.2017 року покладено обов’язки інспектора праці на Дячука І.А., заступника начальника управління, начальника відділу праці та соціальних зв’язків, та Чинюка І.В., головного спеціаліста з питань використання трудових ресурсів, зайнятості та охорони праці відділу праці та соціальних зв’язків.

У травні-липні 2018 року по десяти суб’єктах виробничо-господарської та підприємницької діяльностіскладено протоколи відвідування з метою роз’ясненнятрудового законодавства та практичних порад застосування норм, що стосувались оплати праці (мінімального розміру заробітної плати).

Крім того впродовж січня – липня 2018 року інспекторами праці разом з членами міської робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення проведено відвідування 111 об’єктів господарської діяльності роботодавців міста. Під час відвідування роботодавцям вручені пам’ятки з роз’яснення змін та норм чинного трудового законодавства та відповідальності у разі порушення норм закону. Також в ході таких відвідувань найманим працівникам вручені пам’ятки – роз’яснення їх прав на безпечні та законодавчо гарантовані умови праці. За результатами таких роз’яснень роботодавці оформили61 трудових договорів.

На фото: Вручення пам’яток – роз’яснень в ході проведення інспекційних відвідувань

Начальник відділу: Дячук Іван Анатолійович
Телефон: (03840) 4-03-13
Адреса:

30400, м.Шепетівка, вул. Островського, 4,

2 поверх, кабінет 216

Графік роботи:

Понеділок – Четвер 8.00 – 17:15 

П’ятниця 8:00 – 16:15

Обідня перерва 12:00 – 13:00