Державні соціальні інспектори

В зв’язку з великим колом осіб, які отримують різні види соціальних допомог, основним завданням структурного підрозділу державних соціальних інспекторів є здійснення контролю за правильністю надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, допомоги на дітей одиноким матерям, яка призначається з урахуванням доходу сім’ї, субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, за цільовим використанням коштів державного бюджету, спрямованих на цю мету, за призначенням (відновленням) виплати внутрішньо переміщеним особам усіх видів соціальної допомоги та компенсацій, матеріального забезпечення, надання соціальних послуг, пільг за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Головний державний соціальний інспектор та державний соціальний інспектор:

 • перевіряють достовірність та повноту інформації про доходи і майновий стан осіб, які входять до складу сім’ї, що звертається за призначенням державної соціальної допомоги;
 • проводять вибіркові перевірки особових справ одержувачів державної соціальної допомоги за рішенням керівника відповідного органу соціального захисту населення або його заступника;
  складають акти за підсумками перевірки з висновками щодо правильності призначення державної соціальної допомоги;
 • проводять перевірку достовірності та повноти інформації про фактичне місце проживання (перебування) внутрішньо переміщених осіб за рішенням керівника відповідного органу соціального захисту населення або його заступника та складають за результатами такої перевірки акт обстеження матеріально-побутових умов сім’ї;
 • здійснюють моніторинг призначення та виплати державної соціальної допомоги і проводять аналіз причин порушення законодавства з питань надання державної соціальної допомоги;
  готують пропозиції щодо припинення надання державної соціальної допомоги, позбавлення права на продовження строку її надання, зменшення розміру допомоги у випадках, передбачених законодавством;
 • співпрацюють з місцевими органами державної служби зайнятості, служби у справах дітей, територіальними органами Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, державними органами нагляду за охороною праці, профспілковими та громадськими об’єднаннями.

Головний державний соціальний інспектор та державні соціальні інспектори мають право:

 • проводити обстеження умов життя заявника (за його згодою) з метою визначення складу сім’ї, ступеня нужденності та можливостей знаходження додаткових джерел для її існування шляхом опитування осіб, які входять до складу сім’ї, що звертається за призначенням державної соціальної допомоги, родичів, інших осіб у разі виникнення потреби в уточненні обставин, що стосуються справи;
 • проводити разом з представниками відділу у справах сім’ї, дітей та молоді і органу опіки та піклування або самостійно вибіркові обстеження окремих сімей з метою перевірки цільового використання допомоги для забезпечення належних умов для
  утримання та виховання дітей, на яких виплачуються відповідні суми державної допомоги при народженні дитини;
 • проводити за рішенням керівника або його заступника перевірку інформації про фактичне місце проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи із складенням акта обстеження матеріально-побутових умов сім’ї;
  відвідувати місце роботи осіб, які входять до складу сім’ї, що звертається за призначенням державної соціальної допомоги, для проведення перевірки відомостей про їх доходи за умови пред’явлення рішення про проведення перевірки власнику або уповноваженому ним органу відповідного підприємства, установи,
  організації, фізичній особі – суб’єкту підприємницької діяльності;
  отримувати від підприємств, установ, організацій та фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності необхідну інформацію та відомості з питань, що належать до їх компетенції;
 • робити запити та безоплатно отримувати від територіальних органів ДФС, МВС, Держфінінспекції, Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру, Пенсійного фонду України, територіальних органів ДМС, реєстраційних служб, що проводять реєстрацію прав на нерухоме майно, бюро технічної інвентаризації, відділів державної реєстрації актів цивільного стану, органів охорони здоров’я, інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також навчальних закладів, підприємств, установ, організацій усіх форм власності інформацію, необхідну для перевірки достовірності даних, отриманих від осіб, які звертаються за призначенням державної соціальної допомоги.

За 2018 рік: проведено 1964 обстежень матеріально-побутових умов проживання сімей за місцем фактичного проживання для уточнення обставин, що стосуються справ для призначення соціальних допомог і субсидій;

 • проведено 3746 перевірок доходів та майнового стану одержувачів соціальних допомог ;
  аналіз та співставлення інформації про доходи наданими ДФС з інформацією про доходи одержувачів допомог – 2950;
 • проведено 783 вибіркових перевірок справ щодо правильності призначення допомог;
 • в ході перевірок достовірності інформації про доходи і майновий стан одержувачів державних соціальних допомог виявлено 37 випадків подання неповних або недостовірних даних;
 • за результатами проведених перевірок нараховано до повернення до Державного бюджету – 204,2 тис. грн.
Головний державний соціальний інспектор: Кудрик Тетяна Миколаївна
Телефон: (03840) 4-03-14
Адреса:

30400, м.Шепетівка, вул. Островського, 4,

2 поверх, кабінет 213

Графік роботи:

Понеділок – Четвер    8.00 – 17.15

Пятниця   8.00 – 16.15

Обідня перерва 12:00 – 13:00