Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Начальник відділу: Кучер Валентина Миколаївна
Контактний телефон : 4-08-69

Відділом здійснюється бухгалтерський облік фінансово-господарської діяльності управління відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, відображення у документах у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями та фінансовими і матеріальними ресурсами. Розробляє бюджетні запити по загальному та спеціальному фондах та обрахунки до них. На підставі лімітних довідок про бюджетні асигнування складає кошториси та плани асигнувань загального фонду бюджету.

Щомісячно до 3 та до18 числа проводиться реєстрація юридичних та фінансових зобов’язань щодо виплати всіх видів допомог. По мірі надходження коштів на рахунки в казначействі проводиться перерахування зазначених видів допомог до 4 банківських установ.

Перераховано субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату всіх видів соціальних допомог на суму 41941,4 тис.грн. ;

В тому числі:

 • допомога у зв’язку з вагітністю і пологами – 214,5 тис. грн..;
 • допомога при усиновленні дитини – 73,1 тис.грн.;
 • допомога при народженні дитини – 14151,2 тис.грн.;
 • доп. на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування – 1761,4 тис.грн
 • допомога на дітей одиноким матерям – 5131,2 тис.грн.;
 • тимчасова державна допомога дітям – 179,8 тис.грн.;
 • державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям–7653,5 тис.грн.;
 • допомога по догляду за особами зінвалідністю 1 чи 2 групи внаслідок психічного розладу – 1921,0 тис.грн.;
 • державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю – 8856,5 тис.грн.;
 • державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд – 1610,4 тис.грн.;
  тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату – 10,7 тис.грн.;
 • компенсаційна виплата непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю 1 групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку48,2 тис.грн.
 • допомога прийомним сім’ям – 329,9 тис.грн.

За кошти державного бюджету :

 • виплачено разову грошову допомогу до 5 травня ветеранам війни та жертвам
 • нацистських переслідувань 1848 чол. на суму 2159,8 тис.грн.
 • надано одноразову допомогу члену сім’ї особи, смерть якої пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року та особам, які отримали тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі в звазначених акціях 2 чол.на суму 647,9 тис. грн.;
 • надано щомісячну адресну допомогу особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення анти терористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг на суму 655,6 тис. грн.
 • виплачено матеріальну допомогувійськовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби на суму9,7 тис. грн;
 • виплачено довічну державну стипендію на суму 8,2 тис.грн.;
 • перераховано соціальних стипендій студентам вищих навчальних закладів на суму 52,5 тис.грн.

Згідно вимог Закону України «Про відкритість використання публічних коштів» здійснюється оприлюднення інформації на Єдиному веб-порталі (портал Е-Data) про використані бюджетні кошти.