Інформація про надавачів соціальних послуг

Критерії, яким повинні відповідати надавачі соціальних послуг. Критерії діяльності надавачів соціальних послуг розроблено з метою встановлення єдиних вимог до них незалежно від форми власності та господарювання. Критерії діяльності надавачів соціальних послуг поділяються на загальні та спеціальні. Загальних критеріїв зобов’язані дотримуватися у своїй діяльності всі надавачі соціальних послуг, спеціальних критеріїв – надавачі соціальних послуг, які надають […]

Інформація про надавачів соціальних послуг Read More »