Створення сприятливих умов для реалізації прав дитини.

ПКМУ від 10.07.2019 р. №691 запроваджено експериментальний проект щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини шляхом забезпечення можливостей:

 • батькам новонародженої дитини отримати під час державної реєстрації її народження комплексну послугу “єМалятко”, яка складається з державної реєстрації народження дитини та її походження, реєстрації місця її проживання, призначення державної допомоги при народженні дитини, призначення допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях, внесення відомостей про дитину до Реєстру пацієнтів, що ведеться у центральній базі даних електронної системи охорони здоров’я, реєстрації дитини у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї, визначення належності новонародженої дитини до громадянства України, внесення інформації про новонароджену дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з присвоєнням унікального номера запису в ньому;
 • батькам дитини віком до 14 років зареєструвати (зокрема одночасно із зняттям з реєстрації попереднього місця проживання), зняти з реєстрації її місце проживання шляхом подання документів в електронній формі;
 • фізичним особам віком від 14 до 18 років під час оформлення паспорта громадянина України вперше за їх бажанням одночасно зареєструватися у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків платником податку без заповнення та подання облікової картки фізичної особи – платника податків чи будь-яких інших документів шляхом інформаційної взаємодії Єдиного державного демографічного реєстру та Державного реєстру фізичних осіб – платників податків у порядку, визначеному Міністерством внутрішніх справ та Міністерством фінансів, з подальшим відображенням інформації про реєстраційний номер облікової картки платника податку у паспорті громадянина України.

Свідоцтва про народження, видані до набрання чинності цією постановою, є дійсними і обміну не підлягають.

Надання комплексної послуги “єМалятко” за заявами про державну реєстрацію народження, поданими в паперовій формі, здійснюється на території певної адміністративно-територіальної одиниці.

Надання комплексної послуги “єМалятко” за заявами про державну реєстрацію народження, поданими в електронній формі, здійснюється на всій території України.

Порядоком надання комплексної послуги “єМалятко” забезпечується створення сприятливих умов для належної реалізації прав дитини та складається з таких послуг:

 • державна реєстрація народження та визначення походження дитини;
 • реєстрація місця проживання;
 • призначення допомоги при народженні дитини;
 • призначення допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;
 • внесення відомостей про дитину до Реєстру пацієнтів, що ведеться у центральній базі даних електронної системи охорони здоров’я;
 • реєстрація у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;
 • видача посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї;
 • визначення належності новонародженої дитини до громадянства України;
 • внесення інформації про новонароджену дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з присвоєнням унікального номера запису в ньому;
 • надання одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” за місцем проживання або перебування її отримувача;
 • надання грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”.

Комплексна послуга “єМалятко” надається виключно за бажанням батьків дитини чи одного з них, шляхом подання заяви про державну реєстрацію народження, що містить відомості, необхідні для надання послуг.

За бажанням заявника заяву про державну реєстрацію народження може бути подано у закладі охорони здоров’я, в якому народилася дитина.

Надання комплексної послуги “єМалятко” здійснюється органами місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом, виключно на підставі відомостей, що містяться у заяві про державну реєстрацію народження, та відомостей, необхідних для надання послуг.

Для отримання послуг до заяви подаються додаткові документи:

 • медичного свідоцтва про народження (форма № 103/о);
 • документа, що підтверджує сплату адміністративного збору;
 • письмової згоди другого з батьків (у разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами) щодо реєстрації місця проживання новонародженої дитини разом з одним із них (у випадку подання документів у паперовій формі та звернення одного із батьків) або згоди батьків на реєстрацію місця проживання новонародженої дитини, підтвердженої їх кваліфікованими електронними підписами або засвідченої кваліфікованим електронним підписом нотаріуса (у випадку подання документів в електронній формі);
 • заяви матері та батька дитини про визнання батьківства (у разі подання заяви про державну реєстрацію народження одним із батьків);
 • письмової згоди одного з батьків про присвоєння дитині прізвища, якщо батьки мають різні прізвища (у разі подання заяви про державну реєстрацію народження одним із батьків.

Внесення інформації про новонароджену дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з присвоєнням унікального номера запису в ньому та визначення належності новонародженої дитини до громадянства України під час надання комплексної послуги “єМалятко” здійснюється:

 • у разі, коли батьки новонародженої дитини на момент її народження є громадянами України та інформація про яких чи одного з них внесена до Єдиного державного демографічного реєстру;
 • без проведення ідентифікації такої дитини.

Відомості про присвоєння унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (УНЗР) та реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП) в режимі реального часу передаються до Державного реєстру актів цивільного стану громадян та відображаються у відповідному актовому записі та свідоцтві про народження.

Реєстрація місця проживання новонародженої дитини здійснюється на підставі відомостей, які надійшли з Єдиного державного веб-порталу електронних послуг через інформаційно-телекомунікаційну систему МВС у результаті їх інформаційної взаємодії та взаємодії Єдиного державного веб-порталу електронних послуг з Державним реєстром актів цивільного стану громадян.

Інформування заявника про результати надання комплексної послуги “єМалятко” здійснюється відповідним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, який надавав таку послугу, в день її надання за допомогою електронних засобів комунікації (смс-повідомлення, електронна пошта, інші засоби зв’язку).

Видача документа відповідно наданої послуги здійснюється відповідним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, який надавав таку послугу, або у разі подання заяви про державну реєстрацію народження через центр надання адміністративних послуг або в закладі охорони здоров’я, в якому народилася дитина, – у відповідному центрі або закладі охорони здоров’я, або не пізніше наступного робочого дня з дня надання послуги, надісланий заявникові засобами поштового зв’язку за рахунок заявника.

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *