КОМПЕНСАЦІЯ ПОСЛУГИ “МУНІЦИПАЛЬНА НЯНЯ”

Послуга з догляду за дитиною до трьох років “муніципальна няня” надається для підтримки батьків (усиновлювачів), опікунів дитини для забезпечення догляду за дитиною до трьох років.

Отримувачами послуги “муніципальна няня”  можуть бути батьки (усиновлювачі), опікуни дитини.

Муніципальна няня – будь-яка фізична особа – підприємець (КВЕД 97.00, КВЕД 88.91) / юридична особа, яка надає послугу з догляду за дітьми (КВЕД 78.20, КВЕД 85.10), та з якою укладено договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років.

Відшкодування вартості послуги “муніципальна няня” є щомісячною адресною компенсаційною виплатою одному з батьків (усиновлювачів), опікуну дитини до трьох років.

Компенсація послуги “муніципальна няня” виплачується отримувачу послуги “муніципальна няня” у розмірі прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, встановленого на 1 січня відповідного року, за кожну дитину, для дитини, яка потребує додатковго догляду – у розмірі двох прожиткових  мінімумів для дітей до 6 років, але  не більше вартості послуги сплаченої заявником.

Право на отримання компенсації послуги “муніципальна няня” мають батьки (усиновлювачі), опікуни  двох і більше дітей до трьох років або дитини, яка потребує додаткового догляду, або заявник є особою з інвалідністю І чи ІІ групи, які  уклали договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років з муніципальною нянею.

Договір укладається у письмовій формі між отримувачем послуги “муніципальна няня” та муніципальною нянею.Для отримання компенсації послуги “муніципальна няня” отримувач послуги протягом місяця після укладення договору подає місцевому структурному підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем свого проживання такі документи:

– заяву про надання компенсації послуги “муніципальна няня”;

– заяву про перерахування коштів для компенсації послуги “муніципальна няня” із зазначенням рахунка в установі банку;

– копію договору між отримувачем послуги “муніципальна няня” та муніципальною нянею;

– документи, що підтверджують витрати на оплату  послуги «муніципальна няня» (чек, розрахункова квитанція, виписка з банківського рахунка).

 

До заяви додаються копії:

– свідоцтва про народження дитини;

– паспорта отримувача компенсації послуги “муніципальна няня” з даними про прізвище, ім’я та по батькові, дату його видачі та місце реєстрації;

– документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків отримувача компенсації послуги “муніципальна няня”;

– рішення про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною);

– довідки про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи;

– медичний висновок ЛКК про наявність у дитини інвалідності;

– довідка МСЕК для батьків, опікунів з інвалідністю.

Компенсація послуги “муніципальна няня” призначається на строк здійснення догляду за дитиною до трьох років, визначений у договорі, укладеному між отримувачем послуги “муніципальна няня” та муніципальною нянею.

Отримувач послуги “муніципальна няня” щомісяця до 5 числа подає в письмовій (електронній) формі або в будь-який інший зручний спосіб місцевому структурному підрозділу з питань соціального захисту населення документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги “муніципальна няня”.

Надає інформацію про розірвання договору або про інші обставини, що можуть вплинути на надання муніципальною нянею послуги “муніципальна няня”.

У разі неподання в установлений строк документів, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги “муніципальна няня”, виплата компенсації послуги “муніципальна няня” припиняється.

Після подання документів, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги “муніципальна няня”, виплата компенсації послуги “муніципальна няня” поновлюється з місяця, за який було здійснено оплату послуги “муніципальна няня”.

Компенсація послуги “муніципальна няня” не враховується під час обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, що надаються відповідно до законодавства.

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *