Інформація

Види державних соціальних допомог та перелік документів необхідних для їх призначення відповідно:

1. Закону України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” та ПКМУ №1751 від 27.12.2001 р. “Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми”:

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами для осіб, незастрахованих в системі загальнообов’язкового страхування:

 • документ, що посвідчує особу заявника, копія ідентифікаційного коду;
  довідка встановленого зразка, видана лікувально-профілактичним закладом (дійсна впродовж шести місяців з дня закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами);
 • заява матері;
 • довідка з основного місця служби, навчання про те, що жінка служить, навчається;
 • або ліквідаційної комісії про те, що жінка звільнена з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства, установи та організації;
 • або центру зайнятості про те, що жінка зареєстрована в центрі зайнятості як безробітна;
 • номер особового рахунку.

Одноразова допомога при народженні дитини:

 • заява;
 • копія свідоцтва про народження дитини;
 • документ, що посвідчує особу заявника, копія ідентифікаційного коду;
 • номер особового рахунку.
 • Допомога під опікою чи піклуванням:
 • заява про призначення допомоги;
 • копія рішення про встановлення опіки чи піклування;
 • копія свідоцтва про народження дитини;
 • документ, що посвідчує особу заявника, копія ідентифікаційного коду;
 • довідка про реєстрацію місця проживання дитини;
 • номер особового рахунку;
 • довідка з місця проживання заявника про склад сім’ї (для дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням і є вихованцями дитячих навчальних закладів, що фінансуються не за рахунок бюджетних коштів, – видана органом реєстрації довідка, у якій зазначаються статус дитячого навчального закладу і за які кошти він фінансується, а також підтверджується факт перебування у ньому дітей);
 • довідка про місячні розміри аліментів і пенсії, що одержує на дитину опікун чи піклувальник .

Допомога на дітей одиноким матерям:

 • заява про призначення допомоги;
 • документ, що посвідчує особу заявника, копія ідентифікаційного коду;
 • номер особового рахунку;
 • довідка державного органу реєстрації актів цивільного стану про підстави внесення до книги реєстрації народжень відомостей про батька дитини;
  копія свідоцтва про народження дитини;
 • довідка про реєстрацію місця проживання дитини;
  декларація про доходи та майно (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї);
 • довідка про наявність та розмір земельної частки (паю).

Допомога при усиновленні дитини:

 • заява;
 • копія свідоцтва про народження дитини;
 • документ, що посвідчує особу заявника, копія ідентифікаційного коду;
  номер особового рахунку;
 • копія рішення про усиновлення чи встановлення опіки.

2. Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” та ПКМУ №250 від 24.02.2003р.“Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям”:

 • заява;
 • документ, що посвідчує особу заявника, копія ідентифікаційного коду;
 • довідка про реєстрацію місця проживання дитини;
 • декларація про доходи та майно (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї);
 • довідка про наявність та розмір земельної частки (паю).

3. ПКМУ №189 від 22.02.2006 р. “Про затвердження Порядку призначення і виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме”:

 • Заява;
 • документ, що посвідчує особу заявника, копія ідентифікаційного коду;
 • копія свідоцтва про народження дитини;
 • декларація про доходи та майно (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї);
 • довідка про реєстрацію місця проживання дитини;
 • номер особового рахунку;

Залежно від підстав, на яких призначається тимчасова допомога, додатково подаються такі документи:

 • рішення суду (виконавчий лист) про стягнення з одного з батьків аліментів на дитину;
 • довідка державної виконавчої служби про неможливість стягнення аліментів з одного з батьків дитини внаслідок ухилення від їх сплати;
 • довідка відповідної установи про перебування одного з батьків під арештом, слідством, на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, визнання його в установленому порядку недієздатним;
 • повідомлення органу внутрішніх справ про те, що місце проживання (перебування) одного з батьків дитини не встановлено.

4. ПКМУ №81 від 31.01.2007 р. “Порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”:

 • заява батьків-вихователів і одного з прийомних батьків;
 • документ, що посвідчує особу заявника, копія ідентифікаційного коду;
 • рішення районної, районної у м. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради про влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім’ї;
 • документи, що підтверджують статус дитини;
 • довідка органу державної виконавчої служби про розмір аліментів;
 • довідка з місця навчання про розмір стипендії.

Для визначення розмірів зазначеної допомоги враховуються призначені дітям в установленому порядку пенсія, аліменти, стипендія чи соціальна допомога.

5. Закону України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” та Наказу Мінсоцполітики №226/293/169 від 30.04.2002 р. “Про затвердження Порядку надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”:
державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам:

 • Заява;
 • документ, що посвідчує особу заявника, копія ідентифікаційного коду;
 • оригінал та копія свідоцтва про народження дитини-інваліда;
 • довідка з місця навчання із зазначенням перебування (не перебування) на повному державному утриманні;
 • довідка про місце проживання інваліда з дитинства або дитини-інваліда чи копія паспорта інваліда з дитинства або дитини-інваліда з відомостями про місце проживання;
 • довідка про місце проживання законного представника, піклувальника, який подав заяву, чи копія паспорта з відомостями промісце проживання;
  рішення про усиновлення, або встановлення опіки чи піклування над дитиною-інвалідом.

Надбавка на догляд інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам:

 • заява про призначення надбавки на догляд за дитиною-інвалідом;
 • довідка про склад сім’ї (крім сім’ї опікуна, піклувальника) із зазначенням прізвищ, імен та по батькові, родинних стосунків членів сім’ї;
 • копія трудової книжки, довідка з центра зайнятості, про те, що особа не перебуває на обліку як безробітна, довідка про доходи за останній звітний період (рік), а в разі відсутності трудової книжки – лише зазначені довідки;
  довідка про спільне проживання дитини-інваліда з одним із батьків, усиновителем, опікуном, піклувальником, видана уповноваженим органом за місцем проживання. При неможливості отримати таку довідку орган праці та соціального захисту здійснює обстеження на дому і складає акт обстеження з висвітленням цих фактів;
 • довідка з місця навчання дитини;
 • одинока матір додатково подає довідку державного органу реєстрації актів цивільного стану про підстави внесення до книги реєстрації народжень відомостей про батька дитини.

6. Закону України “Про психіатричну допомогу” та ПКМУ №1192 від 02.08.2000 р. “Про надання щомісячної грошової допомоги особі, якапроживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним”:

 • заява;
 • документ, що посвідчує особу заявника, копія ідентифікаційного коду;
 • декларація про доходи та майно (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї);
 • висновок лікарської комісії медичного закладу щодо необхідності постійного стороннього догляду за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу;
 • довідки про наявність і розміри земельних ділянок, виділених для ведення особистого підсобного господарства, городництва, сінокосіння, випасання худоби, та земельної частки, виділеної внаслідок розпаювання землі;
 • копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією, яка видана інваліду І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, за яким здійснюється догляд.

7. Закону України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам” та ПКМУ №261 від 02.04.2005 р. “Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд”:

 • заява;
 • документ, що посвідчує особу заявника, копія ідентифікаційного коду;
 • декларація про доходи та майно (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї);
 • трудова книжка;
 • копія рішення про встановлення опіки (у разі визнання особи недієздатною);
 • копію довідки про реєстрацію місця проживання;

Для призначення соціальної допомоги дітям померлого годувальника додатково подаються:

 • копія свідоцтва про народження або паспорта особи, якій призначається соціальна допомога, з пред’явленням оригіналу;
 • копія довідки про присвоєння реєстраційного номера;
 • копії документів, що засвідчують родинні відносини члена сім’ї з померлим
 • годувальником (за наявності);
  копія свідоцтва про смерть годувальника або рішення суду про визнання його безвісно відсутнім чи оголошення померлим з пред’явленням оригіналу;
 • довідка загальноосвітнього навчального закладу системи загальної середньої освіти, професійно-технічного, вищого навчального закладу про те, що дитина навчається за денною формою навчання (у разі потреби).

8. ПКМУ №1098 від 27.12.2017 р. “Про затвердження Порядку призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату”:

 • заява;
 • документ, що посвідчує особу заявника, копія ідентифікаційного коду;
  інформацію про адресу зареєстрованого місця проживання (адресу місця фактичного проживання);
 • довідку про наявний страховий стаж, видану органами Пенсійного фонду України;
 • декларацію про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за останні шість календарних місяців, що передують місяцю звернення за призначенням тимчасової допомоги;
  копію рішення про призначення опікуна (для особи, яку визнано недієздатною).

9. ПКМУ №832 від 26.07.1996 р. “Про підвищення розмірів державної допомоги окремим категоріям громадян” (щомісячна компенсаційна виплата непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за інвалідом І групи, а також престарілим, який досяг 80-річного віку):

 • заява;
 • документ, що посвідчує особу заявника, копія ідентифікаційного коду;
 • документ, що посвідчує особу за якою здійснюють догляд, копія її ідентифікаційного коду;
 • довідка про перебування на обліку в органах Пенсійного фонду (для особи, за якою здійснюють догляд);
 • документ, який підтверджує, що особа не працює (трудова книжка);
 • витяг з державного реєстру про те, що особа не зареєстрована як фізична
 • особа – підприємець;
 • довідка про перебування (не перебування) на обліку в центрі зайнятості;
  витяг з акта огляду медико-соціальної експертної комісії (для осіб, визнаних інвалідами І групи.

10. Житлові субсидії

 • заява;
 • декларація про доходи і майновий стан осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні.